Hiển thị 90 kết quả

Bộ lạc Connecticut

Hai bộ tộc da đỏ được liên bang công nhận của Connecticut đang tiến gần hơn một bước tới việc thành lập sòng bạc ở Đông Windsor vì dự luật cho phép họ làm như vậy đã được Ủy ban Chiếm đoạt tài sản thông qua vào thứ Hai. Dự luật Thượng viện số 957, …

Báo cáo sòng bạc Maine trong;

Thượng nghị sĩ Linda Valentino đã làm việc để cung cấp cho Maine quyền kiểm soát nhiều hơn đối với các sòng bạc, nhưng đã không thành công. Báo cáo được thực hiện vào năm 2014 cho thấy Maine có nhiều cơ hội hơn cho các sòng bạc. Trong khi báo cáo đang đưa ra …

Pinnacle Entertainment bán và cho thuê lại bốn sòng bạc ở Louisiana với các Tài sản Giải trí và Trò chơi

Vào thứ Hai, Pinnacle Entertainment đã được Ban kiểm soát trò chơi Louisiana cho phép bán và cho thuê lại bốn tài sản trò chơi của họ nằm trong tiểu bang. Tài sản New Orleans của Khách sạn sòng bạc Boomtown, Khu nghỉ dưỡng Sòng bạc L’Auberge ở Hồ Charles và Khu nghỉ mát L’Auberge …